Padma Bhushan Awards List


1. Shri Vishwa Mohan Bhatt :Art-Music (Rajasthan)

2. Prof. (Dr.) Devi Prasad Dwivedi : Literature & Education (Uttar Pradesh)

3. Shri Tehemton Udwadia : Medicine (Maharashtra)

4. Shri Ratna Sundar Maharaj : Others-Spiritualism (Gujarat)

5. Swami Niranjana Nanda Saraswati : Others-Yoga (Bihar)

6. H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn (Foreigner) : Literature & Education (Thailand)

7. Late Shri Cho Ramaswamy : (Posthumous) Literature & Education Journalism (Tamil Nadu)